Ön Bilgilendirme Formu

1.SATICI
Ad Soyad/Unvan: CHANGERSLA WEB HİZMETLERİ ŞTİ.
Adres:
Telefon: 2122663516
E-posta:
2.ÜRÜN VE ÖDEME BİLGİLERİ
Satıcı tarafından tedarik edilecek olan, işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu ürünün temel özellikleri aşağıdaki gibidir;
Ürün Cinsi/Türü: Beyaz çocuk Şapka kırmızı Fileli 3 değişen Arma hediyeli
Ürün Miktarı (adet): 1
Ürün Marka ve Modeli: {PRODUCTMODEL}
Satış Fiyatı (KDV dahil): 100.00 TL
Teslim Süresi: {DELIVERY}
Kargo Ücreti: 0.00
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı
Teslimat Adresi: {DELIVERYADDRESS}
Fatura Adresi: {BILLINGADDRESS}
Teslim masrafları (kargo ücreti) Alıcı tarafından ödenecektir.
MADDE 3 - CAYMA HAKKI
3.1. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/ürünleri teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü/ürünleri reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için, 14 (ondört) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı’nın e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.
3.2. Alıcı’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 3.1. numaralı maddesinde belirtilen e-posta adresi üzerinden cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, satış bedeli (Alıcı tarafından ödenen kargo masrafı hariç) Satıcı tarafından Alıcı’ya, ek bir masraf yükletilmeksizin, iade edilecektir.
3.3. Alıcı, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in faturası, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma hakkının kullanılmasından itibaren on gün içinde teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.
3.4. Bedel iadesinde ödeme yöntemini sağlayan aracı firmadan kaynaklanan nedenlerle gecikme olması halinde, bu gecikmeden Satıcı sorumlu tutulmaz.
3.5. Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilen hallerde cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözkonusu haller şu şekildedir:
a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e)Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
ı)ilgili mevzuat uyarınca cayma hakkı kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.
MADDE 4 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve kabul edildiği tarihte yürürlüğe girmiştir.
ALICI:
ADI SOYADI: {CUSTOMER}
E-POSTA: {CUSTOMERMAIL}
TARİH: {DATE}